ERGOSPIROMETRIA

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae

Dobre zdrowie jest lepsze niż największe bogactwo

oferta...
Nasze usługi
Korzystając z usług w naszym centrum macie Państwo dostęp do najnowocześniejszej i pełnej diagnostyki kardiologicznej nieinwazyjnej. Zapewniamy kompleksową opiekę internistyczno-kardiologiczną. W centrum naszym mamy 3 funkcjonujące gabinety
Diagnozujemy problemy kardiologiczne u osób uprawiających sport rekreacyjny i wyczynowy. Oceniamy wydolność fizyczną (test wysiłkowy, ergospirometria). Monitorujemy wpływ regularnego wysiłku na organizm. Kwalifikujemy do treningu osoby zdrowe oraz z chorobami serca i naczyń. Ustalamy zakres treningu w rehabilitacji kardiologicznej. Oceniamy jak bezpiecznie przygotować się do zwiększonego wysiłku (zaczynam biegać, maraton, nordic walking, wyprawa w góry, nurkowanie). Badamy i wydajemy orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci (zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej). Propagujemy „renesansowy model aktywności fizycznej”.

Ergospirometria

Sercowo-płucny test wysiłkowy (ergospirometria, spiroergometria, test wydolnościowy, test wysiłkowy z analizą gazów wydechowych, CPET - cardio-pulmonary exercise testing, CPX)


Umożliwia ona ocenę zaburzeń rytmu i przewodzenia w sercu, w tym napadowych ( np.: migotanie przedsionków), których w czasie ekg spoczynkowego nie jesteśmy w stanie zarejestrować, uchwycić.

Wskazania

Ergospirometria pozwala w sposób zintegrowany ocenić odpowiedź organizmu (układów: krążenia, oddechowego, nerwowego, mięśni szkieletowych i metabolizmu) na wysiłek fizyczny. W czasie badania oceniamy wydolność fizyczną i czynność układu krążenia, sprawność wymiany gazowej oraz oceniamy wentylację. Sercowo-płucny test wysiłkowy pozwala w kontrolowanych warunkach bezpiecznie ocenić reakcje organizmu podczas wysiłku o wzrastającej intensywności. Badanie wykonuje się u pacjentów z poradni kardiologicznych, pulmonologicznych, rehabilitacyjnych, neurologicznych, u sportowców, u osób amatorsko uprawiających sport. Ogólne wskazania do testu: ocena tolerancji wysiłku, ocena pacjentów z chorobami układu krążenia i układu oddechowego, kwalifikacja do treningu i monitorowanie treningu w rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej, programowanie intensywności treningu fizycznego w ramach kompleksowej rehabilitacji, ocena wydolności układów krążenia i oddechowego przed zabiegami chirurgicznymi, ocena odpowiedzi na leczenie (farmakologiczne, zabiegowe, operacyjne), diagnostyka przyczyn duszności. Badanie ma olbrzymie znaczenie u osób uprawiających sport zawodowo i rekreacyjnie. Pozwala: obiektywnie ocenić wydolność fizyczną, monitoruje aktywność fizyczną i trening sportowy, pozwala kwalifikować lub dyskwalifikować z danego sportu, pozwala dokładnie zaplanować obciążenie treningowe, ocenia skuteczność stosowanych metod treningowych oraz stopień wytrenowania osób uprawiających sport wyczynowy i rekreacyjny.

Najważniejsze parametry testu ergospirometrycznego

W czasie badania oceniamy:
maksymalne pochłanianie tlenu (VO2max), szczytowe pochłanianie tlenu (VO2peak), pochłanianie tlenu w punkcie beztlenowym (VO2wVAT), współczynnik wymiany gazowej (RER), próg beztlenowy (AT, VAT) i punkt kompensacji oddechowej (RCP), wentylację (VE), równoważniki wentylacyjne VO2 i VCO2 (VE/VO2, VE/VCO2), wskaźnik wzmożonej wentylacji wysiłkowej (VE/VCO2 slope), rezerwą oddechowa (BR, VEmax/MVV), puls tlenowy (VO2/HR), moc tlenową (VO2/WR), ciśnienia CO2 i O2 w powietrzu końcowo wydechowym (PetCO2, PetO2), wskaźnik wydajności zużycia tlenu (OUES), stosunek fizjologicznej przestrzeni martwej do objętości oddechowej (Vd/Vt), wentylację oscylacyjną (EOB), maksymalną tolerancją wysiłkowa wyrażoną w jednostkach: METs (na bieżni), Wat (na rowerze), maksymalną częstość serca (HR), rezerwę sercową (HRr), powysiłkowe zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (HRR), wskaźnik chronotropowy (CI), częstość oddychania, ocenę ekg wysiłkowego (ocena ukrwienia, zaburzeń rytmu, diagnostyka choroby wieńcowej itd.), objawy subiektywne wysiłku (duszność, zmęczenie, zawroty głowy, ból nóg, ból w klatce piersiowej, punktowa ocena ciężkości wysiłku - skala Borga), podstawowe parametry spirometrii.
ergospirometria szczecin

Przygotowanie do badania

Wyrażenie zgody przez pacjenta.
Ocena wskazania do testu.
Wykluczenie przeciwwskazań do badania.
Test ergo spirometryczny często poprzedzony jest spirometrią, która może ujawnić chorobę układu oddechowego stanowiącą przyczynę nietolerancji wysiłku.
Pacjent musi mieć odpowiedni strój do badania (niekrępujący ruchów, sportowe obuwie lub wygodne skarpety lub boso oraz ręcznik).
Jeżeli pacjent jest leczony, to powinien: wiedzieć jakie leki przyjmuje (lub przynieść opakowania), przyjąć normalne dawki leków jak zwykle (oprócz moczopędnych), przynieść dokumentację z leczenia szpitalnego, aktualne wyniki badań (jeśli posiada - ekg, usg serca, rtg klp, wyniki z krwi), inną dokumentację medyczną.
Dopuszczalny jest lekki posiłek nie później niż 3 godziny przed badaniem.
Nie należy wykonywać dużych wysiłków w okresie 12 godzin poprzedzających badanie.
W dniu badania wstrzymać się od palenia tytoniu na 8 godzin przed testem.
Sportowcy powinni nie wykonywać ciężkich treningów na dwa dni przed badaniem.
Mężczyźni z owłosioną klatką piersiową muszą zgolić owłosienie.
Powinien być aktualny wynik morfologii krwi.

Umożliwia diagnostykę: wrodzonych schorzeń arytmicznych serca (zespół wydłużonego QT, zespół krótkiego QT, zespół przedwczesnej repolaryzacji, zespół Brugadów).
ergospirometria szczecin

Opis (przebieg) badania

Wybór pomiędzy bieżnią a cykloergometrem (rowerem).

Wysiłek na bieżni ruchomej:
- bardziej naturalny
- łatwiejszy dla badanego
- angażuje większą masę mięśniową
- trudniejszy pomiar ciśnienia tętniczego

Wysiłek na rowerze:
- łatwiejsze uzyskanie dobrego technicznie zapisu ekg
- łatwiejszy pomiar ciśnienia tętniczego
- wysiłek mniej fizjologiczny, trudniejszy
- zmęczenie mięśni ud przyczyną przedwczesnego zakończenia testu

Wybór protokołu badania - stopniowy lub płynny wzrost obciążenia (ustala lekarz).
W chwili obecnej nie posiadamy trenażera, w który wpina się profesjonalny własny rower sportowca kolarza.
Udzielenie informacji o rodzaju testu. Ustalenie sposobu porozumiewania się, ponieważ mówienie zakłóca wyniki oznaczeń stężeń gazów.
Właściwe przygotowanie pacjenta: pacjent jest rozebrany do pasa, przykleja się jednorazowego użytku elektrody na klatkę piersiową, do elektrod mocuje się kabelki, poprzez które pacjent zostaje połączony z komputerem analizującym elektrokardiogram (ekg), w czasie całego badania widoczny jest ciągły 12 - odprowadzeniowy zapis ekg na monitorze, dobiera się indywidualnie do wielkości twarzoczaszki maskę twarzową, która jest połączona przewodami z maszyną analizującą stężenie gazów oddechowych.
Obciążenie wysiłkiem jest stopniowo zwiększane, w zależności od wybranego protokołu. Zwiększanie obciążenia odbywa się poprzez: przyspieszenie przesuwu chodnika i zwiększenie kąta nachylenia (na bieżni ruchomej) lub wzrost oporu pedałów (na rowerze treningowym).
Po osiągnięciu żądanych parametrów lub przy pojawieniu się wskazań do przerwania badania, lekarz decyduje o zakończeniu próby. Próba może być również przerwana w każdym momencie na życzenie pacjenta lub przy pojawieniu się niepokojących objawów.
Badanie składa się z kilku części (etapów): spirometrai, badanie ergospirometryczne (faza spoczynkowa, wysiłkowa i odpoczynku).
W trakcie wysiłku obserwuje się 12 - odprowadzeniowy zapis ekg pod kątem obecności niedokrwienia, zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz odpowiedzi chronotropowej.
Zmęczenie jest zjawiskiem normalnym w przypadku badań obciążeniowych. Nieuzasadnione przedwczesne przerwanie próby uniemożliwi uzyskanie oczekiwanych informacji.
Co 3 minuty odbywa się pomiar ciśnienia tętniczego.
Po wysiłku następuje etap odpoczynku. Następnie pacjent jest odłączany od aparatury, elektrody są odklejane i wyrzucane, maska jest dezynfekowana.
Na badanie rezerwowane jest ok. 45-60 minut. Samo badanie trwa od 10 do 30 minut.
Ze względu na dużą ilość parametrów i konieczność wnikliwej interpretacji i przeliczeń -wynik pacjent otrzymuje najczęściej na drugi dzień lub w tym samym dniu po kilku godzinach.
W chwili obecnej nie oznaczamy poziomu kwasu mlekowego we krwi.
Gabinet nasz nie posiada na razie prysznica.

Zagrożenia

Badanie wysiłkowe i ergospirometria są badaniami bezpiecznymi.

Do najczęściej obserwowanych objawów, które mogą być wskazaniem do zakończenia testu zalicza się:
- ból w klatce piersiowej
- duszność
- zmęczenie
- cechy niedokrwienia w ekg
- zaburzenia rytmu i przewodzenia
- zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia równowagi
- zasłabnięcie
- spadek ciśnienia tętniczego
- ból kończyn dolnych
- objawy zmniejszonej perfuzji (bladość, sinica)
- trudności techniczne w monitorowaniu ekg lub ciśnienia tętniczego
- parametry wymiany gazowej (np. RER>1,15)

Uczucie zmęczenia po badaniu może utrzymywać się do kilku godzin.
Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku.

ergospirometria kardio sport kardio

Badanie wykonuj się w KardioSport
Szczecin Arkońska 51
Tel. 881771878

Jesteśmy jedynym ośrodkiem w rejonie, gdzie badanie to wykonuje lekarz, który ocenia nie tylko część wydolnościową, ale również określa stan kardiologiczny pacjenta, zawodnika.